Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Biserica Sf. Gheorghe, OlteniţaCod 1269


Necesitatea edificării unei noi biserici în municipiul Olteniţa a fost remarcată de preotul Dumitru Titus Dumitrică, atunci când a fost desemnat ca preot slujitor pentru locuitorii din partea de sud a Parohiei Sfântul Nicolae. La mai mult de şaizeci de ani de la ultima ctitorire a unui lăcaş sfânt în localitate, în 2003, s-a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică în municipiul Olteniţa.

Semnificativ la această biserică este reunirea celor trei mari provincii româneşti din punct de vedere arhitectonic: biserica de lemn, specifică Ardealului, este construită în stil moldovenesc şi este ridicată în Ţara Românească. La intrare au fost construite poarta şi clopotniţa din lemn, în stil maramureşean. Proiectul bisericii a fost realizat de arhitectul Karl Niels Auner.

Biserica are demisol şi fundaţii din beton, iar de la cota 0 este construită din lemn, în formă de cruce, în stilul Mănăstirii Probota, cu turlă centrală deschisă şi pridvor. Înălţimea sfântului locaş este de 22 metri, lungimea de 23 metri, lăţimea de 7 metri, iar la abside aceasta ajunge la 14 metri. În interior, pereţii sunt placaţi cu vată minerală şi rigips, peste care s-au aplicat icoane zugrăvite pe lemn de pictorul Cătălin Palamariu. Tălpile pereţilor sunt realizate din grinzi duble de brad îmbinate în „coadă de rândunică“.

Pereţii sunt realizaţi din grinzi masive de brad suprapuse şi îmbinate la colţuri, de asemenea în „coadă de rândunică“. Structura pridvorului deschis este de influenţă maramureşeană, realizată din stâlpi, grinzi şi contrafixe. Bolţile sunt realizate din scândură de brad.

Elementul dominant al structurii este turnul realizat ca şi pereţii în sistem „block“, cele trei nivele succesive ce permit imitarea turlei moldoveneşti (de zid) fiind sprijinite succesiv pe grinzi încrucişate de 4,8 m, 3,6 m, 2,4 m.

Spaţiul interior a fost ierarhizat cu accentul dominant pe elementul ce încununează naosul – turla. Elementul inedit de arhitectură interioară îl constituie sistemul de boltire, excelând bolţile tip calotă sferică (înscrisă în octogon), astfel pronaosul este acoperit cu o calotă sferică de 4,8 metri, iar pridvorul absidele şi altarul sunt acoperite cu calote de 2,4 metri.

Catapeteasma este realizată din lemn de stejar şi împodobită cu icoane cu foiţă de aur pictate de pictorul Cătălin Palamariu. Biserica este împodobită pe pereţii laterali cu icoane de lemn cu foiţă de aur.

Parohia are grup de cateheză în cadrul programului Hristos împărtășit copiilor şi are o bibliotecă funcțională.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13085080