Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Църква „Св. Андрей”, ФунденCod 1284


Църквата „Св. Андрей” е построенА през 1732 г. от Раду III Дудеску, бивш логотет, и от сина му, Константин Дудеску. По време на периода, когато Румъния е под комунистически режим, църквата е пострадала значително. Вътре в имението на болярите се намира седалището на I.A.S. Днес, църква е собственост на енорията на населеното място, докато имението на болярите е почти изцяло разрушено. От стената на ограждението са запазени само няколко фрагменти. Между 18-26 юли 2000 г., архитектурният ансамбъл във Фрунзънещ е подложен на обширни археологически разкопки. Сега са направени актуалните куполи и изографисването в наоса.

Църквата е внушителна сграда, с 27 м дължина, ширина 8 м, а первазът с височина 9 м. Сградата, построена от тухла в концепцията на трайността на времето, с дебели стени от 1 м и сводове също от тухла, е сериозно засегната от земетресенията на миналия век. Стилът е характерен за тази епоха, в която църковната архитектура във Влашко достига до конкретизиране на висши пластмасови схеми, добре коагулирали както в декоративния състав, така и в концепцията на пространстваната структура. Той е добре илюстриран със следните особености: триделен план, открито преддверие, кула камбанария над притвора, голям купол върху наоса, украсата на фасадите с арки на корнизи, разположени в два регистъра.

Външната декорация се състои от профилни дрехи на арките и панелите, които придават вибрация на големите планове на фасадата. Разделена на две от здрав пояс обикновена полукръгла профилация, фасадата получава в горния регистър поредица от арки от кръгли корнизи, оцветени според строго подредена тъкан, на които съответстват в  долния регистър правоъгълни панели от същия профилация, в която си намират място  прозорците. В долната част, една профилатура изважда много извън плана на фасадата силен цокъл, а под стрехи композицията завършва със силно профилиран корниз.

Особено ценен декоративен елемент е на портала на влизане в Св. църква, издълбан в камък, съставен от два стълба, подкрепящи герба с хералдически фигури, над които е поставено писанието, цялата композиция е увенчан с богат корниз, издълбан в растителни мотиви, комбинирани майсторски. Друга част издълбан в камък, която представлява специален интерес чрез своята рядкост, е съдът за разливане на водата, използвана за кръщение, поставен в северозападния ъгъл на притвора, в близост до стълбата за изкачване до камбанарията, на предната част на който са издълбани гербовете на двете румънски княжества, застъпени от венец и рамкирани от съкращенията на името на Константин Маврокордат и 1754 г., като последната цифра е неясна.

Оригиналната картина във фреска, чиито автори не са известни, е с много добро качество, но последните десетилетия са я засегнати много. Изображенията по олтара и страничните апсиди на основната част са възстановени в края на деветнадесети век. Живописта в притвора е изцяло посветена на култа към Богородица, представена върху свода.

Паметник на религиозна архитектура, църквата във Фрунзънещ е сред престижните ктиторства на влашките боляри през първата половина на осемнадесети век.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12506008