Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Язовир Антимово, общ. ТутраканCod 2438


Язовир „Антимово” се намира на 10 км източно от гр. Тутракан и в директна близост с местността Антимовското ханче. Той е най-големият по територия в района. Намира се до едноименното село Антимово, което въпреки своето прекрасно разположение на плато над язовира е останало с по-малко от 30 души население. Навремето селото носело името Кузгун, Вискьойска община, Тутраканска околия. Преди Руско-турската освободителна война 1877-78 г. е било населено предимно с турци и черкези. След подписването на Берлинския договор намиращите се в Беломорска Тракия българи тръгват към освободените български територии. Около 30 фамилии от Кавакли и Ениджия, Лозенградска околия, Одрински вилает достигат с. Кузгун и за тях започва нов живот. Построяват си училище, създават Селска каса, а през 1906 г. преименуват селото си на името на Екзарх Антим, който е бил от Лозенград.
Язовир Антимово е изграден през 1980те години. В миналото е пълнен с вода директно от р. Дунав, което обуславя неговата богата рибна фауна. Прекрасен е за риболовен туризъм, но също и за гребни спортове. Със своя прекрасен ландшафт предлага отлична атмосфера за почивка и отмора .
Водоемът е собственост на „Напоителни системи” – ЕАД, клон Русе. Водната му е площ 960 дка. Височина на язовирната стена е 32 м., а дължината – 445 м.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12488870