Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Езерото Комана, КоманаCod 1008


Езерото Комана е разположено на границата на селото със същото име. Въпреки, че има дълбочина от  4,5 м, езерото не се разпростира на голяма площ,тя е от 600 хектара, гъсто населена с растителност. Езерото е естествено. Риболовът е разрешен само за тези, които се настаняват в пансиона Къща Комана, по системата „catch and release“, като може да се задържи една риба за консумация. Везерото има румънски шаран и щука.

Езерото Комана е един от най-важните туристически обекти в Мунтения, който не трябва да пропускате ако сте наблизо.

За да посетите езерото Комана можете да се възползвате от някоя от офертите за настаняване Комана, в пансионите и близките вили.

В района на езерото Комана, по-голямата част от идентифицираните видове са тревни хидрофитни растения, земни или натантни, често потопени, (Myriophyllum verticillatum) с център на разпространение circumpolar……………или космополитен,най-често евроазиатски (Hydrocharis morsus-ranae, Sparganium erectum) или европейски. Ливадните гори в този район представляват изключителна важност като модератор на сухия микроклимат в равнинната зона.

В района на Комана, многогодишната средна температура е около 11 градуса C, при най-силния студ -31,2 градуса C на 24 януари 1942  година и най-голяма горещина от 40,3 градуса C, на 29 юли 1928 година. Валежите са около 560 мм/година, по-големи количества има в началото на лятото, през юни. В този пейзаж има и временни води, които текат активно само след дъждове с пороен характер, води, които се стичат през ниски долини, със стръмни  склонове, както и води с постоянен характер, но със силно променлив дебит както сезонен (голяма част от водите се стичат през пролетта и в началото на лятото) , както и съгласно моментното количество на валежите.

Влажните зони представлявани от езерото Комана и още няколко други езерни/мочурливи пейзажа с по-малки размери (разположени в Кълугърен и Михаи Браву), са били засегнати от човешка намеса, насочена към пресушаване на водите, дейности развивани интензивно и в последните десетилетия. Тези намеси са имали драматичен ефект относно намаляването на хабитатите необходими на видовете, които зависят от подобни условия за живот.

Езерото Комана е част от Природен парк Комана, който се намира в Румънската равнина, на около 30 км южно от Букурещ, в посока Джурджу. Пейзаж на степите, с дъбови  гори  , поляни покрай  извити от вода меандри , заливни гори, езерни пейзажи/ блата, мочурища и други влажни зони, солници, зони със степна растителност, пасища, ливади, пасища и др..

Природен парк Комана е обявен за защитена зона чрез Правителствено решение  номер 2151 от 30 ноември 2004 година, публикувано в  Държавен вестник на Румъния, номер 38 от 12 януари 2005 година. Той се простира на площ от 24.963 ха и представлява специална зона за защита за много видове спонтанна флора (Paeonia peregrina Mill-sp., Ruscus aculeatus) и дива фауна (птици, риби, бозайници, влечуги и земноводни) от Равнината на  Бурназ.

Природен парк Комана представлява естествен район в рамките на континенталния южен биорегион на Румънската равнина и североизточната на Равнината на Бурназ, която приютява, защитава и запазва флористична и фаунистична разнообразна гама, изразена както на ниво видове, така и на ниво земни и водни екосистеми.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net10339762