Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Епископия Град Северин, Дробета Турну СеверинCod 1435


Епископията на град Северин и Стрехая се възстановява след 600 години. Тя е компетентна по всички църковни единици в Мехединци. Епархията има 5 служби на старши свещеници, включващи 200 енории, 148 дъщерни дружества, 11 манастира и 220 свещеници.

След Адрес № 959 / 2003, изпратен от Архиепископията на град Крайова, обръщайки се внимание на желанието на духовенството и на верниците от окръг Мехединци, за възстановяване на съществуващото историческо значение на старите епархии ( Митрополията на град Северин и Епископията на Стрехая ), по причини мисионерски, пасторални, административни, религиозни, културни, исторически и географски, Светият Синод на Румънската православна църква, по време на работната среща на 4-5 март 2003 година, одобрява молбата за установяване на Епископията в град Северин и в Стрехая, с резиденция в Дробета-Турну Северин, като наместник на Митрополията в Олтения, с юрисдикция над окръг Мехединци, като сваля от рамките на Архиепископията в град Крайова.

Що се отнася до записването на новата епископия в общите диптихи на Румънската православна църква, се е установило нейното място да бъде след Епископията на Марамуреш и Сътмар и преди Епископията на Слобозия и Кълъраш. Решението на Светият Синод е ратифицирано от Народното събрание на Църквата в работното заседание от 6 март 2003 година.

На 9 октомври 2003 година са проведени избори в десет избирателни района, организирани в окръг Мехединци, за членовете на духовенството, делегирани в Събранието на Епархията за новите епископи. По време на първото заседание на новото Събрание на Епархията, от 23 октомври, председателствано от Негово Светейшество Теофан, митрополит на Олтения, се образуват четири комисии: религиозна, културна, икономическа и организационна и за валидиране; Службата по Събранието на Епархията. Също по време на срещата са били избрани и трима представители ( един клирик и двама миряни ) в Народното събрание на Църквата и членове на Съвета и на Консисторията на Епархията.

На 12 декември 2003 година, под председателството на Негово Светейшество Митрополит Теофан, заместник епископ на Епархията на Северин и Стрехая, се е провело Учредителното събрание на Епархийския съвет на новата епархия.

На 11 февруари 2004 година Комитетът на Църквата е избрал за Негово Преосвещенство Епископ Никодим Николаеску. Провъзгласяването на Негово Светейшество се осъществява на 25 април 2004 година, в Епископалната катедрала на Дробета-Турну Северин. Изборът на Негово Светейшество е бил признат от румънските власти с Наредба № 265 от 22 април 2004 година, обнародвана в Държавен вестник от 23 Април 2004 година.

В днешни дни административната работа на епархията на град Северин и Стрехая се осъществява в Дробета Турну Северин, където се намира и Епархалния център.

Има 5 действащи сектора: административен, медиен, икономически, културен, образователен и социален.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12173217