Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Синагогата Северин, Дробета Турну СеверинCod 1457


Евреите са установени в Чернец още преди основаването на град Северин, но били само 12 семейства и нямали никаква религиозна или училищна организация.
След основаването на град Турну-Северин дошли, обаче, особено от балканските градове, много испански евреи, а от останалата част на страната или от Австро-Унгария, евреи с „немски обичай“. Еврейската общност в Турну Северин се образува през втората половина на XIX век, от испански евреи дошли от Балканите и от други части на Румъния или от бившата Австро-Унгарската империя – немските.
Религиозните институции са установени само в Турну Северин, след като са им дадени права за заземяване след войната от 1877 – 1878 г. В град Турну Северин, съществуващите евреи принадлежали на двата обреда: испански и немски. Испанската общност наброявала 64 семейства, 64 мъже, 78 жени, 40 момичета и 17 деца. Немската общността включвала 82 членове и 176 души.
Що се отнася до състоянието на просперитет, следва да се отбележи, че след края на войната броят им се е увеличил повече от това, което е бил преди. Техният брой растял непрекъснато – или с раждания или чрез идване от другаде, покорявайки ежегодно търговията на града.
През 1881 г., на 7 септември, израелско-германската общност чрез своите представители Игнат Сорунгер и Яков Вайс, искат разрешение за изграждане на храм върху парцелл № 217, син цвят, в центъра на града.
Синагогата е построена, но двата еврейски клона – испански и немски – отново останали разделени.
Синагогата била съставена от един правоъгълен корпус на сграда. Фасадата била неоготическа, но в горната й имало фриз с трифолиуми с нео-римски стил. Интериорът имал вид на базилика с три кораба, застъпени от трибуни с аркадии под формата на трилистници, а таванът бил касетиран в нео-ренесансов дух. Дарохранителницата, разположена в източната част на сградата, била с форма на полукръгла апсида.
Преди няколко години, единственото еврейско място за поклонение в Дробета-Турну Северин било превърнато в нотариална и адвокатска кантора, след като Федерацията на еврейската общност в Румъния продала сградата на семейство Илинка. Според Дирекция «Статистика» Мехединц, в окръг Мехединц сега живеят 11 евреи. По време на преселението на евреите в Израел, много от тях си тръгнали от Мехединци, така че след 1996 г. общността вече не е официално регистрирана.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11355654