Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

Къща Маникатиде, КонстанцаCod 1108


Маникатиде е роден в Джурджу през 1879 година в заможна фамилия от гръцки произход.

Таке Маникатиде,  магнат на зърнените култури, важен бизнесмен на гръцката общност в Констанца и председател на Търговската камара,  издига в града на брега на морето не по-малко от 3 вили.

Една от тях, Къща Маникатиде е построена през 1899 година, в еклектичен стил, с елементи на абстрактна декорация, и носи името на нейния основател: Таке Маникатиде, по професия търговец. Плановете на къщата са направени от архитект Х. Н. Мангояну.

Еклектиката е типична за стиловете европейско изкуство от началото на класицизма, но най-вече в историцизма. Що се отнася до художественото качество, трябва да се прави разлика между имитация и художествена еволюция. Терминът еклектизъм може да има негативно значение, в случай, че артистът, вместо собствена творба, избира елементи от други творби и ги комбинира в нова такава.

Терминът е известен още в античността и маркира началото на нашата ера. По онова време съществуват различни философски школи едновременно, а мислителите и политиците са назовавани еклектици, тъй като комбинирали, различни елементи и позиции. Най-известният представител на това течение бил Цицерон. Той взема, особено в етиката си, голяма част от мисленето на стоицизма, но включва и ценности, поддържани от Академията на Платон и от перипатетическата школа.

Много архитекти, формирани в духа на еклектизма са създали в Румъния голям брой конструкции в този стил. Примери за еклектична архитектура могат да бъдат: Палатът на Националната Банка (1885) от Cassien Bernard и Albert Galleron, Румънският Атенеум (1888) от Albert Galleron, Спестовна каса (1900) от Paul Gottereau.

Имотът има три нива, мазе, партер и етаж, а фасадите са организирани симетрично, на конзоли с флорален мотив, по оста във входа на сградата със стъпала и колони, които поддържат балкон.

Тези колони са композитни, набраздени, а балконът има изключителен вид, благодарение на колоните, както се обяснява в документите от Националния архив. След национализацията, е принадлежала на  I.L.L. (Жилищно строителство), после е била Офис на Работна ръка под ръководството на  I.C.R.A.L., а по-късно е подслонявала контролното тяло на Кметството на община Констанца.

За двете нива били построени по два прозореца с обща основа, оформени , от едната и от другата страна.

Фасадата откъм двора е организирана симетрично, върху конзоли с флорален мотив.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12689295