Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Biserica Sfinţii Voievozi, Amărăștii de JosCod 1285


Este cea mai veche biserică din comună, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Un prim edificiu de cult a existat aici încă din secolul al XV-lea, dar, după ce ajunsese în stadiul de ruină, a fost refăcut în secolul XVII şi apoi extins în 1759.

Lângă vechea biserică s-a ridicat noul lăcaș, în anul 1913, din îndemnul preotului Florea Ionescu, lucrările fiind continuate de Preotrul Florea Tudoranescu și urmașii săi. La ridicarea bisericii au contribuit enoriașii din localitate și nu numai.

Slujba de inaugurare a bisericii a avut loc în anul 1922, sub glorioasa domnie a regelui Ferdinand I de către Vartolomeu.

Pisania bisericii a fost așezată pe zidul acesteia în anul 1936.

Noua biserică a fost contruită în formă de cruce.

Cei doi arhangheli, Mihail și Gavriil, de-a lungul istoriei neamului omenesc, s-au arătat de multe ori în viața oamenilor.

Sfântul Arhanghel Mihailprima data când se știe despre el, era momentul când puterile răului, acelui Lucifer care a fost îngerul luminii, mai marele îngerilor din ceruri, i-a venit un gând vrăjmaș în inima lui, un gând trufaș: să se înalțe, să-și pună scaunul mai presus de scaunul lui Dumnezeu. În clipa aceea… s-a prăbușit. Și a apărut sfântul Arhanghel Mihail care a strigat din înălțimile cerului: „să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”.

De atunci, de-a lungul istoriei neamului omenesc, Sfântul Arhanghel Mihail, socotit, cum e cu adevărat, îngerul dreptății sau al legii dumnezeiești, s-a arătat de foarte multe ori, în Vechiul Testament și în Noul Testament. Intervine în fața oștirilor dușmanilor, apărând pe cei care cereau lui Dumnezeu ajutor. Sunt multe cazuri de intervenții în Vechiul Testament. În Noul Testament, Arhanghelul Mihail apare la Învierea Domnului și el ridică piatra de pe ușa mormântului. Și după aceea continuă să se arate și să vestească oamenilor voile lui Dumnezeu.

Arhanghelul Gavriil este arhanghelul bucuriei; chipul lui frumos, ființa lui duioasă și bună, totdeauna aduce vești de bucurie. Încât în Vechiul Testament, sfântul Arhanghel Gavriil a binevestit nașteri de profeți: el vestește pe Ana, soția lui Elcana, că va naște pe Samuil profetul. După aceea, aproape de noi, de Noul Testament, sfântul Gavriil vestește pe Zaharia și pe Elisabeta că vor naște prunc, pe sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Arhanghel Gavriil se arată Maicii Sfinte, Sfintei Fecioare Maria și îi vestește nașterea lui Iisus Hristos, Emanuil. Și după aceea, Arhanghelul Gavriil ocrotește pe Maica Domnului în Templu, în timpul copilăriei sale. și de-a lungul istoriei Noului Testament, de asemenea se arată de multe ori acest Arhanghel al bucuriei.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13113958