Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Rezervația Naturală Pădurea Fântânița, MurfatlarCod 1213


Rezervația naturală Fântânița – Murfatlar a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a III-a – zone protejate) și se întinde pe o suprafață de 66,40 hectare.

Aria naturală reprezintă o zonă cu un relief înclinat, străbătut de mai multe pâraie, cu faună caracteristică zonelor aride (stepă dobrogeană) și elemente floristice specifice habitatelor pontice, balcanice, continentale, submediteranene sau celor eurasiatice.

Fântânița – Murfatlar prezintă un areal cu o diversitate floristică și faunistică ridicată, atât la nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre

Flora este constituită din vegetație forestieră, tufărișuri și specii ierboase ponto-sarmatice.

Specii de arbori și arbusti întâlnite în rezervație: stejar pufos (Quercus pubescens), stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora), cărpiniță (Carpinus orientalis), vișin turcesc (Prunus mahaleb), prunus (din specia Prunus tenella), scumpie (Cotinus coggygria).

La nivelul ierburilor sunt întâlnite o mare varietate de plante, printre care: rogoz (din specia Carex halleriana), centaurea (din speciile Centaurea trhracica și Centaurea rutifolia), sipică (Cephalaria uralensis), rușcuță de primăvară (Adonis vernalis), usturoi sălbatic (din specia Allium saxatile), hajmă păsărească (Allium flavum), ruscuță (Adonis flammea), o specie de sparanghel sălbatic (Asparagus vericillatus), coamă de aur (Galatella linosyris), garofiță (din speciile Dianthus dobrogensis și Dianthus leptopetalus), frăsinel (Dictamnus albus), negară(Stipa capillata), alior (Euphorbia nicaeensis), stânjenel pestriț (Iris variegata), iasomie (Jasminus fruticans), colilie (Stipa ucrainica) sau armirai sălbatic (Carduus hamulosus).

Fauna rezervației este una caracteristică zonei de stepă și este reprezentată de mai multe specii (uneleendematice) de mamifere, păsări, insecte, reptile și broaște.

Mamifere: dihor pătat (Vormela peregusna), popândău (Spermophilus citellus), șoarece săritor de stepă (Sicista subtilis), hamster românesc (Mesocricetus newtoni).

Păsări și insecte: șorecarul comun (Buteo buteo), fluture (din speciile Lycaena dispar, Colyas myrmidone), greier (Paracaloptenus caloptenoides)

Reptile și broaște: șarpele rău (Coluber caspius), balaur mare (Elaphe sauromates), țestoasa dobrogeană de uscat (Testudo graeca), brotacul verde de copac (Hyla arborea).

 

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12854604