Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Turnul Medieval, HotăraniCod 1624


La Hotărâni s-au descoperit urme ale triburilor tracice nord-dunărene din epoca fierului din prima epocă a fierului Hallstat și cea de-a doua epocă a fierului Lâtene în care agricultura geto-dacică ajunge la un înalt stadiu de dezvoltare.
Turnul medieval din Hotărani se află pe lângă ruinele Mănăstirii Sfinții Voievozi fiind un monument istoric ce impresionează prin masivitate și prin austeritatea plastica.
Se presupune că a facut parte din curtea Fălcoienilor, boieri înrudiți cu domnitorul Neagoe Basarab și că a fost contruit și de călugări, având în vedere că este situat în apropierea mănăstirii.
Pe inscripția în limba greacă de pe peretele turnului se mai poate citi: “s-a înălțat acest turn prin contribuția și cu cheltuiala luminatului domn Neagoe voievod al Țării Românești în anul 7028 (1520)”.
Turnul se află pe un platou de unde domina maiestuos câmpia din jur.
Ridicat cu scopul de a servi ca punct de observație si de veghe, de la înălțimea ultimului nivel al turnului-clopotniță putea fi supravegheată toată valea Oltului.
Turnul-clopotniță, o masivă prismă de plan pătrat, este alcătuit din trei etaje cu platforme din scândură, prima platformă fiind așezată deasupra bolții parterului.
Mânăstirea (sau schitul) Hotărani aflat în imediata vecinătate a turnului, locaș cu hramul Sfinţii Voievozi, a fost înălţată de către marele vornic Mitrea şi soţia sa Neaga în anul de la facerea lumii 7096 (1587-1588). S-a reparat în anul 7216 (1707-1708) de către Matei Fălcoianu, care a înălţat şi clopotniţa, zugrăvind şi biserica. În 1718, cu ocazia invaziei turcilor şi tătarilor, mânăstirea a fost incendiată. S-a zugrăvit din nou în 1840, păstrându-se totuşi o parte din vechea pictură. Chiliile călugărilor serveau – târziu, în 1860 – ca săli de clasă, în timp ce primii învăţători au fost chiar monahii. In 1890-1900 chiliile şi zidul exterior, chiar şi turnul, au fost vândute de serviciul silvic din Romula unui particular. Locuitorii revoltându-se, a fost salvat de la vânzare zidul exterior Şi turnul, turn care în cele din urmă
a ars în 1899.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12689157