Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Biserica Adormirea Maicii Domnului, BrebeniCod 1577


În Catagrafiei Eparhiei Argeș, din anul 1824, întocmită de prof. Ion Ionașcu, satul Brebeni, județ Olt, avea o biserică de zid cu hramul Sf. Nicolae, pe moșia boierilor din Brebeni, construită de jupânul Dimitrie Lânaru Slătineanu. Această biserică era păstorită de preotul Ivan, diacon fiind Dumitrașco. Majoritatea bisericilor aparținând plasii de Sus, jud. Olt erau construite din lemn si un numar relativ redus din zid.

Într-o altă lucrare, în comuna Brebeni-Olt este menționată o bisericuță fără interes artistic, refăcută în a doua jumătate a sec. al XIX-lea de R. Simonide. Este semnalată însă această biserică pentru că, după tradiție, vechii ctitori sunt aceiași ca în cazul celei cu hramul Maica Domnului din Slatina (boieri din familia Slătinenilor), care au ridicat biserica pe moșia lor de la Brebeni.

În secolul al XIX-lea, în timpul domnitorului Țării Românești, Gheorghe Bibescu (1843- 1848), frate cu Barbu Știrbei și fiul lui Dimitrie Bibescu și al Ecaterinei Văcărescu , este ctitorită actuala Biserica din Brebeni, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica are formă de cruce, zidită din cărămidă și datează din anul 1845, fiind ridicată din temelie cu cheltuiala boierul de origine greacă Răducanu Simonide și cu marea stăruință a lui Alexandru Hagi Georci, în timpul episcopului de Argeș Ilarion.

Pisaniile, înscrise în ulei pe zid sunt mărturii nu numai ale vechimii acestui lăcaș de cult, dar și ale modificărilor suferite în timp. În anul 1914, biserica s-a reînoit, restaurat. În anul 1938 au loc masive transformări arhitecturale printr-o reparație generală, prin adăugarea celor două abside de la naos, construcția unei turle mari deasupra altarului, a pridvorului de la intrare și acoperirea cu tablă zincată.

Valorea istorică este dată de inscripțiile sale cu litere chirilice scrise de mână de la 1864. Apare de asemenea și numele lui Gheorghe N. Grigoriu – Romanov pe cheltuiala căruia s-au tipărit mai multe evaghelii în anul 1863, dintre care una, cea menționată, se află la biserica Brebeni. Este foarte posibil ca Gheorghe N. Grigoriu-Romanov să fi fost o rudă apropiată a celebrului librar Iosif Romanov, cel care în anul 1855 a înființat la București Tipografia Națională a lui Iosif Romanov și Compania, aici tipărindu-se actele Unirii – actele adunării Ad-hoc.

Un alt obiect de cult deosebit de valoros, prezent în inventarul Bisericii din Brebeni este și un Liturghier, tipărit la tipografia lui Eliad, București, anul 1833.

În partea dreaptă, lângă absida Bisericii se află un monument din marmură, realizat la București în anul 1867 de către sculptorii sau săpătorii, asa cum sunt menționați în înscrisurile dăltuite în piatra și anume: D. Lambadit și G. Chalapa.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12688173