Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Biserica Adormirea Maicii Domnului, ChiliaCod 1602


Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost ridicată în anul 1830 în stilul brâncovenesc, fiind una dintre frumoasele biserici de țară din zona Oltului. Lăcașul din Chilia se distinge prin tehnica mixtă în care a fost construită, din zid și lemn. Păstrează picturi exterioare, cuprinse într-o friză sub streașină, în jurul bisericii, și în pridvor, la intrare. În interior se păstrează parțial ansamblul pictat.

Faptele ridicării bisericii sunt redate de pisania sculptată în piatră peste intrare. Monumentul istoric a fost zidit în anul 1830, de logofătul Barbu Popescu și Ion Tufeanu. Pisania are câteva fragmente șterse intenționat, îndeosebi cele în care erau notați anii. Numele domnitorului, cu ajutorul căruia se putea de asemenea data în timp construcția, este la rândul lui șters. Din lucrări mai vechi reținem totuși că biserica a fost ridicată în anul 1830 și înoită la anul 1845. Referințele la schimbarea acoperișului de la 1845 pot surprinde o schimbare în acoperirea interioară și exterioară, probabil ca urmare a cutremurului de la 1838, care a afectat numeroase biserici din zonă.

Pisania, în limba română cu litere chirilice reține următoarele: „Cu ajutoriu sfintei și dă viață făcătoarei Treime ziditus-au această sfântă și d[u]mnezăiască biserică unde să praznuește hramu sf[â]nt[ului] erarh Nicolae și al Adormiri[i] Maici[i] D[o]mnului, sau început din temelie la leat … și sau prenoit acoperemântu … și s-au zugrăvit acum la anu 18.. noemvr[i]e 14, au loat săvârșire în zilele … voivod, prin osteneală și cheltuială numiților acestora: preotu Marin Protopopescu, și d[umnealui] logofătu Barbu Popescu și Ion Gufeanu, cu soțiile lor, și cu fii lor, și mai ajutorând și alți enoriași, și s-au sfințit da sfințiia sa protopop Andrei S.C. ot Dejasti. Florea zugrav ot Auresti supt Vâlcea, Dumitrache z[u]grav ot Peret supt Teleorman”.

Constructiv, biserica prezintă o structură mixtă, de zidărie și lemn. Lemnul este aparent în structura acoperișului, la bolțile interioare și la cadrele ferestrelor. În pridvor se poate vedea o cunună de lemn cu goluri de la patru stâlpi de lemn, ce au făcut parte din structura originală a bisericii. Structura pereților este neclară. Pereții sunt fie ridicați din lemn, zidiți pe interior și acoperiți cu mortar pe exterior, fie ridicați în întregime din cărămidă cu ferestre de lemn înglobate în zidărie. Acoperișul de lemn este bine păstrat din secolul 19 și prezintă diagonale caracteristice acoperișurilor grele de paie sau stuf.

Înaintea bisericii stă o clopotniță de lemn pe patru stâlpi cu foișor.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12689460