Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Biserica Sf. Constantin și Elena, HârșovaCod 1189


Biserica a fost sfinţită la 8 septembrie 1908 cu hramul “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” ce-l poartă şi astăzi, de către Preasfinţitul Episcop al Galaţilor. În timpul războiului din 1916 biserica a fost profanată de către armata turcă, fiind transformată în grajd de cai. S-a resfinţit în 1919, redându-se cultului cu aceeaşi frumuseţe.

Temelia bisericii se află săpată în piatră naturală, peretii sunt facuţi din cărămidă nepresată. Stilul bisericii este bizantin în formă de cruce. Acoperişul este din tablă galvanizată. Biserica are 7 turle, 2 principale, una centrală înconjurată de 4 mai mici şi are încăperile obişnuite lăcaşurilor ortodoxe: pronaos, naos şi altar. Interiorul bisericii primeşte lumină suficientă prin 26 de ferestre, în loc de geamuri biserica fiind împodobită cu vitralii şi de un policandru cu 72 de lumini. Toată pictura bisericii a fost executată de către pictorul ploieştean Toma Vintilescu. Pronaosul bisericii are o lăţime de 27,30 m şi o lungime de 17,10 m. Este susţinut de 6 stâlpi masivi cu capiteluri frumos ornate, are 35 de strane, 22 pe partea dreaptă şi 13 pe partea stângă.

Naosul este despărţit de pronaos printr-o deschidere largă. Are 37 de strane din care 2 sunt arhiereşti, primeşte lumină prin 6 ferestre. Altarul are lăţimea de 4,60 m şi lungimea de 8,50 m. Este prevăzut cu Diaconicon pe partea dreaptă şi Proscomidiar pe partea stângă. În interiorul altarului se află Sfânta Masă pe care se găsesc obiecte sfinte: Sfânta Evanghelie, antimisul, chivotul şi Sfânta Cruce. Tot altarul este predominat de figura Maicii Domnului. În registrul inferior  sunt reprezentate Chipurile Sfinţilor Ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe. Culorile măiestrit armonizate, bogăţia detaliilor, diversitatea fizionomiei personajelor, conferă acestor picturi o mare valoare artistică.

Biserica actuală se află aşezată în partea de Apus a oraşului, pe un masiv de piatră calcaros ce s-a aflat în interiorul fostei cetăti romane  Carsium. Din fosta cetate nu a mai rămas decât o bucată de zid gros de 2 m, care se găseşte în partea de S a oraşului.

 Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net11731999