Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Parc Natural Comana, ComanaCod 1006


Datare –2004

Amplasare – Comuna Comana, Județul Giurgiu

Istoric și descriere

Parcul Natural Comana a fost înființat în anul și este situat în zona de sud a României, la distanță aproximativ egală între București și Giurgiu.

Decizia de constituire a parcului a fost adoptată în baza documentației tehnice și științifice elaborate încă din anul 1954 de către Academia Română în vederea delimitării și protejării a două arii de importanță floristică deosebită, respectiv Rezervația Științifică de ghimpe (Ruscus aculeatus) și Rezervația Științifică de bujor (Paeonia peregrina). Acestor două rezervații li s-a adăugat începând din anul 2004 Balta Comana, ca rezervație naturală și zonă de protecție avifaunistică.

Parcul Natural Comana se află la limita dintre câmpie forestieră și silvostepă, ceea ce conferă parcului particularități fitocenologice speciale și mare variabilitate floristică.

Parcul Natural Comana reprezintă a treia zonă umedă importantă din sudul României, după Delta Dunării și Balta Mică a Brăilei. Vechimea formării reliefului și particularitățile rețelei hidrografice au modelat câmpia preexistentă, conducând la apariția reliefului actual cu văi relative largi și adânci, situate la altitudini de 42-45 de metri, și câmpie plană, cu altitudinea de 90-95 de metri. Pădurile din cuprinsul Parcului Natural Comana reprezintă o treime din suprafața parcului și constituie rămășițe ale Codrilor

Vlăsiei, menținute într-un trup relativ compact. Cele 8023,5 de hectare de pădure au asigurat condițiile optime menținerii și dezvoltării unui număr mare de specii vegetale rare, a unor organisme animale sau habitate caracteristice.

Suprafață

 24963 ha, din care:

– 8024 ha, fond forestier din care:

– 1204 fond privat,

– 6820 fond forestier de stat

– 1206 ha balta Comana

– cca 300 ha zone umede mlăștinoase, sărăturoase, inundabile periodic sau luciu de apa

– 15433 ha localități rurale, drumuri, terenuri agricole, pășuni, islazuri, etc.

Faună

În ce priveste fauna, asa cum rezultă din studiile existente, zona Parcului Natural Comana este populată cu un număr însemnat de familii din diverse specii, cum ar fi: 157 specii păsări, 9 de reptile, 30 de pesti si 10 de amfibieni.

HartăDid you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net13084836