Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Parcul Natural Persina, NikopolCod 2240


„Persina” a fost înființată prin Ordinul Nr. RD – 684 din 04.12.2000 de Ministrul Mediului și Apelor și este unul dintre cele mai tinere parcuri naturale din Bulgaria. Este situat pe teritoriul a trei municipalități dunărene Nicopole, Svishtov si Belene, cu o suprafață totală de 21.762,2 ha. Administrația parcului este situată în orașul Belene, un oraș mic, pitoresc pe râul fertil în Sviștov și Belene la șes. „Persina” este unic pentru Bulgaria și este singura vale bulgară a râului. Se urmărește conservarea obiectivelor și restaurarea zonelor umede ale Dunării, cu un accent deosebit pe conservarea stării naturale a numeroaselor insule care intră în limitele parcului – grupurile insulare ale Nikopol – insula Belene – celebru Arhipelagul Belene al Dunării (BDA), constând in 19 insule, cinci dintre Conto românești. BDA are o lungime totală de aproximativ 18 km. Aici este cel mai mare insulă bulgară a Dunării și a patra ca mărime din Europa, Persin (satul Belene), care a dat numele parcului natural. Lungimea sa este de 15 km și are o lățime de până la 6.
Unicitatea și importanța deosebită a acestui grup de insule a făcut ca la 24.09.2002 să fie declarat situl Ramsar, care este cea mai mare din zona din Bulgaria – 6898 ha. Cele mai multe ecosisteme importante în cadrul parcului sunt păduri inundate riverane și mlaștini interioare. Pentru conservarea acestor habitate au fost declarate o serie de arii protejate.
A fost creat prin Ordinul №1106 / 02.12.1981 al CPS, pentru a conserva mlastinile Dunării și vegetația tipică mlaștinilor, împreună cu coloniile de chire, pescarusi, cormorani, stârci, rațe sălbatice și gâște. Suprafața sa totală este de 385,2 hectare și include următoarele teritorii: „Mlaștina Pischensko” o suprafață de 182 hectare, „Mlaștina moartă” suprafață de 122,6 ha și „Mlaștina Veche” cu „Dulyova bar” zonă de 80,6 hectare. Prin Ordinul RD-393 / 15.10.1999 rezervația este clasificată ca rezervație menținută cu același nume și dimensiunea. Rezervația „Mlaștinile Persinski” este o zonă umedă de importanță internațională; un paradis în trecut pentru numeroase colonii de păsări de trecere prin vad – chire, pescarusi, cormorani, stârci, rațe sălbatice și gâște; pentru cuiburile lebădei mute; adunarea de toamnă unică în țară de berze negre. În rezervație se pot vedea specii de plante rare și pe cale de dispariție dzhulyun, patru Nostrum, udare plutitoare, kakichki galben, hidropizie, mehurka insectivorous.
„Persina” se încadrează în subregiunea biogeografică a Dunării, care face parte din zona euro-Zapadnosibirskata Paleoarktichnoto, tărâm biogeografic. Sunt descrise 475 de specii de plante vasculare, 162 dintre ele sunt strâns legate de prezența apei. În mlaștinile insulare, canalele de drenaj se poate întâlni o varietate de formațiuni de plante. Comunitățile forestiere naturale sunt reprezentate de diverse asociații, dominate de sălcii, cu cea mai mare suprafață a zonelor de salcie alba / Salix alba I. Coasta inundată este caracterizată prin diferite grupe de salcii albe Salix alba I si trichinkovata Salix triandra / Salcie răchită / Salix purpurea. În stratul de copaci al acestor comunități participa mai mult negru / Populus nigra și plopul alb / Populus alba, câmpul de cenușiu / Fraksis oxycarpa, și ulm alb / Ulmus minor și Ulmus laevis. Natura densă unică a acestor comunități, se datorează perdelei bine dezvoltate de viță de vie sălbatică și de hamei / silvesths Vitis, Humulus luputus.
Reprezentanții arbuștilor pădurilor sunt păducel, lemn câinesc, rosu Viburnum, caesius IRubus amorf, Crataegus monogina, sânger, Viburnum opulus, Euonimus europaeus, Amorpha fruticosa. Spațiile deschise sunt ocupate în principal de tic nervos, târâtoare îndoită, trestie de zahăr / Cynodon dactylon, Agrostis alba, Stripus mishelianus și altele. Există o mare varietate de vegetației. Printre speciile cele mai frecvente sunt reprezentanți, cum ar fi lumânărică / cu fibre curative și de mătase / heather târâtor, șoricelul de orz sălbatic, iarbă moale și Brome dalgoosilesta Brome / blataria Verbascum, phlomoides, V. lyhnitis, Elymus repens, Hordeum murinum, Sclerohloa Dura, Poa pratense, Poa compressa, Molis Bromus, Bromus sterilis.
Parcul Natural Persina este spațiu de stocare important pentru populațiile de specii de plante enumerate în anexa I de la Convenția de la Berna / Salvinia natans /, nuc diavolesc / Trapa natans / și patru Nostrum / Marsilea quadrifolia / sau cele listate în Cartea Roșie a Bulgariei ca trirabest, kakichka tiroidă, mehurka simplu de apă galben și alb, trandafir, fulg de nea de vară, tulichina strălucitor / trichoides Potamogeton, Nymphoides peltata, Utricularia vulgaris, Nymphaea alba, Nuphar lutea, Leucojum aestivumq, Euphorbia lusida și altele.
În zonarea geografică PNP se încadrează în spațiul dunărean sub-regiune euro-siberian. În parc există aproximativ 1.100 de specii de animale, inclusiv 250 zooplancton și 99 de specii de bentosul și peste 770 de specii de nevertebrate, 35 specii de melci și 16 specii de midii. Cele mai frecvente de pește sunt: Loach / Cobitis bulgarika /, mreana Dunarii / mreană /, govedarka / Lota lota / Abramis balerus /, morun / Pelecus cultratos /, vretenarka mici și mari / Zingel Steber și zingel /, sebastă / Aserina cernua /. Sunt 11 specii de amfibieni, reprezentanții cei mai tipici: broasca / Rana ridibunda /, broasca comestibil[ / Rana esculenta /, Bufo bufol /, lingău / Bombina bombina / și broască de copac / Hyla Arborea /. Doar aici apar endemice de Dunare de trei tone / Triturus cristatus dobrogicus / De la reptile cea mai raspandita sunt Snake ordinare / Natrix natrix /, șopârlă de Crimeea / Lasetra taurika / Eryx milliaris /. Există, de asemenea, trei tipuri de broaște țestoase: broască țestoasă maur / Testudo graesa / gratska Tortoise / Testudo hermanii / și broasca testoasa obișnuită de iaz/ Emys orbicularis /.
Cea mai mare bogăție a parcului sunt păsările. Sunt descrise peste 200 de specii și aproape toate au o zonă de conservare. Complexul insular Belene este desemnată ca fiind unul dintre cele mai importante habitate regionale pentru cinci cormorani.
Phalacrokorax carbo /, Cormoran / Palacrocorax pygumeus /, Stârc de noapte / Nycticorax Nycticorax /, ralloides Squacco Heron / ralloides / egreta mică / Egretta gatzetta /, egreta mare / Egretta alba /, stârcul purpuriu / Ardea purpurea /, lopătarul / Platalea leucorodia /, țigănuși / Plegadis falcneus /, rândunica / Aythya nyroca. În ultimii ani / 1968-1971 / a fost localizată una dintre numeroasele colonii de bâtlani care au dispărut din cauza defrișărilor și încălcarea bazei de produse alimentare, după construirea unui baraj pe insulă. Acum, există o colonie mixta situată pe insula românească / la km. 573 compusă din Cormoran / Palacrocorax pygumeus /, Cormoranul / Phalacrocorax carbo / Stârc de noapte / Nycticorax Nycticorax /, ralloides Squacco Heron / ralloides / egreta mică / Egretta gatzetta /, lopătarii / Platalea leucorodia /. Se crede că această colonie este un succesor direct descris la Belene, din insula din anii 70 ai secolului XX și are toate șansele să se întoarcă după refacerea zonelor umede.
Pe teritoriul PNP sunt înregistrate 5 cuiburi de vultur mare / Haliaetus Haliaeetus / două perechi ale acestei specii de păsări.
Complexul Insula Belene a fost identificat ca fiind una dintre cele mai importante zone pentru cincizeci de păsări din Bulgaria. Astfel că a fost declarat sit Ramsar in septembrie 2002., cel mai mare din Bulgaria, cu o suprafață totală de 6898 de ha. Datorită numărului mare de păsări care vin pentru reproducere, iernare, pentru migrația păsărilor acesta este un domeniu de importanță europeană. PNP este casă pentru speciile pe cale de dispariție, cum ar fi Cormoran / Palacrocorax pygumeus / Red Goose / Branta ruficollis /, Rața / Aythya nyroca /, cristeiul / Crex crex /, pelicanul creț / Pelicanus crispus / Pitulice / Acrocephalus palustris / și altele. Pădurile de luncă și mlaștinile insulei Zaton sunt parte integrantă a coridorului migraționist al Dunării, care este esențial pentru răspândirea multor nevertebrate, pești și păsări care se hrănesc cu pești în timpul cuibăritului și în timpul migrațiilor de toamnă.
Mamiferele care populează aceste habitate ar trebui să fie enumerate incluse în anexa II al râului în Convenția de la Berna: vidră ILutra lutral. Alți reprezentanți ai diferitelor mamifere tipice sunt rozătoare, cerbi / Capreolus capreolus /, dihorul / Putorius putorius /, vulpe / Vulpes vulpes /. Mistreț / Sus scrofa / care impresionează cu populatia mare a lor.Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net12150603