Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Bustul lui Burebista, CălăraşiCod 1242


Biserica cu hramul Sf. Nicolae a parohiei Mircea Vodă, în formă de cruce, a fost ridicată între anii 1909-1911, prin stăruinţa unui comitet de 30 persoane, avându-l ca iniţiator pe Ilie Bigan.

Biserica a fost sfinţită în anul 1911 de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop al Bucureştilor Conon Arămescu Donici. În anul 1962 a fost reparată turla mare, iar în anul 1971 a fost refăcut acoperişul bisericii.    Cutremurul din 1977 a produs unele deteriorări, motiv pentru care în anul 1979, au fost executate, pe baza documentaţiei aprobată de Sfânta Arhiepiscopie, reparaţii generale la învelitoarea bisericii, lucrări de văruire a exteriorului şi uleitul soclului bisericii.

Între anii 2000-2010, la exterior, vechea tencuială a fost dată jos şi tencuită din nou şi s-a realizat pentru prima dată pictura exterioară a bisericii.

Biserica în formă de cruce, este construită din cărămidă, pe temelie de macadam de piatră din Dobrogea şi este învelită cu tablă. Are doua turle la intrarea pe pronaos şi o turlă mare pe naos, prevăzute fiecare cu câte o cruce din metal. Având dimensiunile de 28 m lungime, 6 m lăţime, 12 m la abside, cu o înălţime de 8 m şi 16 m la Pantocrator, biserica îţi creează o atmosferă caldă, de apropiere. Pridvorul bisericii este de formă dreptunghiulară, cu deschidere pe faţadă. Pronaosul este acoperit cu o calotă sferică. Altarul este semicircular la interior şi hexagonal la exterior, acoperit cu o calotă sferică şi despărţit de naos prin catapeteasma din lemn de tei. Pictura bisericii a fost executată pentru prima dată în ulei, în stil bizantin, în anul 1911, documentele neamintind pictorul care a executat lucrarea. A fost refăcută în anul 1938 de către cunoscutul pictor de biserici şi întemeietor al Muzeului de Istorie din Călăraşi, Niţă Angelescu.

Lucrările de repictare a bisericii au fost încredinţate în anul 2004 pictorului Horvath Sebastian Răducu, pe atunci student al Facultăţii de Arte Frumoase din Iaşi, în ulei, în stilul neobizantin. La exterior, pe toata circumferinţa bisericii, imediat sub streaşină sunt pictate medalioane cu sfinţi.

Parohia are Bibliotecă parohială funcțională. Parohia organizează activități catehetice atât cu enoriașii, cât și cu elevii din parohie. Parohia Mircea-Vodă are casă parohială construită în anul 1932, preot fiind Mihail Tiberiu şi are patru camere, din care două sunt ocupate de Centrul de concentrare a bunurilor de patrimoniu cultural-naţional din Judeţul Călăraşi, cuprinzând icoane şi cărţi vechi.



Did you spend the night/ are you planning to spend the night in the region?
If yes, how many nights do you intend to/have spend in the region?
Post ID
Post Name
Post URL


codelist


booked.net



12899637