Serviciul AudioTravelGuide poate fi accesat GRATUIT, fara suprataxa, de pe orice telefon sunand la +40. Costul este cel al unui apel normal catre o retea fixa!
Sig Top
ROBG Audio Travel Guide App
Google Play Store
App Store

19000

INFO

OBIECTIVE PE JUDETE

Muzeul de Artă – Turnul de Apă, OltenițaCod 1274


Muzeul de Artă al municipiului Olteniţa a fost deschis pentru public în anul 2001. Acest muzeu, până în prezent unic în ţară, deoarece este amenajat într-un spaţiu neconvenţional, într-o construcţie destinată special pentru redistribuirea apei potabile locuitorilor oraşului, este un punct de atracţie pentru turişti. Turnul s-a construit în anul 1919, iar în anul 1922 […]

Muzeul Civilizației Gumelnița, OltenițaCod 1273


Muzeul a fost înfiinţat în 1957, pe baza unei donaţii formate din 902 piese arheologice, făcută de Barbu Ionescu, de profesie contabil, care a fost şi primul director al muzeului până în 1968. În 1968 a fost numit director Done Şerbănescu, care a reorganizat şi modernizat muzeul. Colecţiile muzeului au sporit considerabil, ajungând la 15.500 […]

Monumentul Eroilor Ruși, OltenițaCod 1272


Este puţin cunoscut faptul că prima luptă din Războiul Crimeii s-a dat în România, în apropierea  oraşului Olteniţa, întemeiat în primăvara anului 1853. În vara aceluiaşi an, a sosit în Olteniţa o brigadă de infanterie  rusă şi şase escadroane de cavalerie comandate de generalul Pavlov. În apropierea Dunării, în localul Carantinei (la confluenţa Argeşului cu […]

Monumentul Eroilor, OltenițaCod 1271


Inaugurat la 29 iunie 1930, monumentul este aflat în centrul orașului și este opera sculptorului Ion Iordănescu. De forma unui trunchi de piramidă alungit, piedestalul este realizat din blocuri paralelipipedice de calcar, este surmontat de un grup statuar ronde-bosse, turnat în bronz, înalt de 2,50 m și personifică două personaje: un soldat în ținută de […]

Biserica Sfântul Nicolae, OltenițaCod 1270


Temeliile primei biserici în Olteniţa au fost puse odată cu fondarea oraşului, în primăvara anului 1853, aşa cum de altfel a susţinut şi Al. Mărculescu într-o istorie a oraşului. Pe fundaţia acestei prime bisericii a oraşului Olteniţa s-a pus piatra de temelie a unei noi biserici în vara anului 1858, într-o zi foarte călduroasă. Pe […]

Biserica Sf. Gheorghe, OlteniţaCod 1269


Necesitatea edificării unei noi biserici în municipiul Olteniţa a fost remarcată de preotul Dumitru Titus Dumitrică, atunci când a fost desemnat ca preot slujitor pentru locuitorii din partea de sud a Parohiei Sfântul Nicolae. La mai mult de şaizeci de ani de la ultima ctitorire a unui lăcaş sfânt în localitate, în 2003, s-a pus […]

Biserica Înălțarea Domnului – Eroilor, OltenițaCod 1268


Pentru construirea unui nou lăcaş de cult, Primăria Oltenița a donat un teren cu suprafaţa de 3000 mp. Protopopiatului judeţului Ilfov, Circa nr. 2 Budeşti, unde îşi avea atunci reşedinţa protopopiatul. Împreună cu primăria s-a convocat în ziua de 25 iulie 1937 adunarea generală parohială a Parohiei comunei urbane Olteniţa, în sala Teatrului Comunal, unde […]

Biserica Sf. Mihail si Gavril, Negoiești, ȘoldanuCod 1267


Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli din satul Negoești, com. Șoldanu, jud. Călărași este ctitorie a Elinei Doamna soția Domnitorului Matei Basarab din anul 1649. La început a fost mânăstire de călugări și era compusă din lăcașul propriu-zis al bisericii, casele egumenești ce cuprindeau 8 încăperi acoperite cu șindrilă și prevăzute fiecare cu pivnițe iar pe […]

Casa Memorială Alexandru Sahia, MănăstireaCod 1266


Muzeul este organizat în casa părintească a scriitorului Alexandru Sahia (1908 – 1937), imobil locuit până în 1963, când a fost vândut de fratele scriitorului către Muzeul Civilizaţei Gumelniţa Olteniţa, în scopul înfiinţării casei memoriale. Decizia de înfiinţare a muzeului comunal a fost luată în 1965. Casa a fost redeschisă pentru public în 2002, după […]

Biserica Sfântul Dumitru, MănăstireaCod 1265


Biserica Sfântul Dumitru este ctitorie voievodală, zidită în vremea şi la porunca voievodului Matei Basarab şi a doamnei sale Elina în anul 1648. Acest lucru reiese din PISANIA sculptată în piatră, scrisă cu litere majuscule în relief, ce se află deasupra uşii de intrare în pronaos. În Catagrafia Eparhiei Ungrovlahiei din anul 1810 biserica poartă […]


codelist


booked.net13085308